Sertifikuotų Lietuvoje pinigų plovimo prevencijos specialistų gretos didėja iki 300

Skaityti daugiau
  • Visuomenei

    Pasitelkdami geriausias finansinių nusikaltimų prevencijos praktikas prisidedame prie finansiškai saugesnės visuomenės kūrimo.

  • Verslui

    Sujungdami viešojo ir privačiojo sektorių žinias bei patirtis padedame verslui atpažinti finansinių nusikaltimų grėsmes ir operatyviai jas neutralizuoti.

  • Ekspertams

    Sisteminame informaciją, sujungdami viešojo bei privačiojo sektorių žinias, koordinuojame keitimąsi informacija, stipriname viešojo ir privačiojo sektorių subjektų darbuotojų kompetencijas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje.

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras

Sužinoti daugiau

Kodėl egzistuojame?

Centras įkurtas tam, kad institucijos, verslas bei visuomenės nariai gautų pačius veiksmingiausius įmanomus kovos su pinigų plovimu įrankius. Jį kuriant kompetencijas ir išteklius sujungė tiek valstybinės, tiek privačios finansinės organizacijos.

2021 metais įsteigtas VšĮ Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras – tai pavyzdys, kaip, sujungus viešojo ir privataus sektorių ekspertų žinias ir įgytas gerąsias patirtis, bei pasinaudojus naujausiomis tarptautinėmis tendencijomis, galima nacionaliniu lygmeniu stiprinti pinigų plovimo prevenciją.

Šiuo metu visame pasaulyje veikia apie 20 viešojo ir privačiojo sektorių partneryste grįstų pinigų plovimo prevencijos centrų. Lietuvos modelis ypatingas tuo, kad neapsiriboja pavienių institucijų ir rinkos dalyvių iniciatyva. Kovą su pinigų plovimu vykdome valstybės lygmeniu.

Ką darome?

Mūsų uždavinys – padėti kurti maksimaliai efektyvią Lietuvos finansinių nusikaltimų prevencijos sistemą bei prisidėti kuriant teigiamą šalies tarptautinę reputaciją. Siekdami šio tikslo, visomis išgalėmis skatiname skirtingus sektorius bendradarbiauti, keistis informacija bei dalintis gerosiomis praktikomis.

Kas esame?

Centrą įsteigė Finansų ministerija, Lietuvos bankas bei didžiausi šalies komerciniai bankai. Savo veikla siekiame koordinuoti ir užtikrinti skirtingų sektorių bendradarbiavimą.

Misija

Stiprinti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sistemą bei šalies tarptautinę reputaciją, sutelkiant dėmesį į bendradarbiavimo, švietimo bei pažangios, skaidrios ir atviros finansų sistemos svarbą.

Vizija

Inovatyvus, pažangus ir lyderystę skatinantis Kompetencijų centras, paremtas viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimu.

Vertybės

PARTNERYSTĖ
Bendradarbiavimas yra mūsų veiklos pamatas, kartu mes esame stipresni, bendri tikslai ir abipusė parama lemia mūsų sėkmę.

PATIKIMUMAS
Keliame sau aukščiausius veiklos standartus, esame principingi ir sąžiningi, kuriame ilgalaikiu pasitikėjimu grįstą bendradarbiavimą.

PAŽANGA
Kasdien tobuliname savo veiklos procesus, nuolat mokomės ir esame pasiruošę naujoms galimybėms.

LANKSTUMAS
Esame drąsūs ir atviri pokyčiams, gebame greitai ir laiku reaguoti į iškylančius iššūkius.

Veiklos kryptys

Partnerystė

Efektyvi finansinio sukčiavimo prevencija įmanoma tik jeigu savo patirtimis bei žiniomis aktyviai dalysis tiek valstybinės, tiek privačios institucijos. Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras ne tik užtikrina sklandų jau esamų partnerių bendradarbiavimą, bet ir siekia plėsti jų skaičių.

Švietimas/Edukacija

Atsparios finansų sistemos esminė dedamoji – informuota bei išsilavinusi visuomenė. Prie jos kūrimo prisidedame gilindami viešojo ir privačiojo sektorių specialistų žinias kompetencijas, o visuomenę aktyviai informuodami apie finansinių nusikaltimų tendencijas.

Inovacijos

Finansiniai nusikaltimai tampa sudėtingesni, o finansiniai sukčiai – vis labiau įgudę, tad ir kovai su jais būtini inovatyvūs sprendimai. Analizes ir tyrimus Centras atlieka pasitelkdamas pažangiausias technologines priemones bei aktyviai kurdamas ir administruodamas viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimo ir dalijimosi informacija platformą.

Pažanga

Aktyviai analizuojame pinigų plovimo tipologijas, statistiką, keičiamės informacija su finansų rinkos dalyviais, taip identifikuodami ir valdydami rizikas.

Ekspertų pagalba nustatant ir valdant rizikas

Finansinių nusikaltimų keliamas grėsmes neutralizuoti galime tik veikdami kartu, todėl aktyviai dirbame su valstybinėmis bei teisėsaugos institucijomis. Tai padeda patikimiau įvertinti potencialias rizikas bei tinkamai į jas reaguoti.

Keitimasis informacija su rinkos dalyviais

Efektyvi finansinio sukčiavimo prevencija įmanoma tik jeigu savo patirtimis bei žiniomis aktyviai dalysis tiek valstybinės, tiek privačios institucijos. Centras ne tik užtikrina sklandų jau esamų partnerių bendradarbiavimą, bet ir siekia plėsti jų skaičių.

Tyrimai, analizė, gairės ir rekomendacijos

Finansiniai nusikaltimai tampa sudėtingesni, o finansiniai sukčiai – vis labiau įgudę, tad ir kovai su jais būtini inovatyvūs sprendimai. Analizes ir tyrimus Centras atlieka pasitelkdamas pažangiausias technologines priemones bei aktyviai kurdamas ir administruodamas viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimo ir dalijimosi informacija platformą.

Mokymai ir renginiai

Atsparios finansų sistemos esminė dedamoji – informuota bei išsilavinusi visuomenė. Prie jos kūrimo prisidedame gilindami viešojo ir privačiojo sektorių specialistų žinias kompetencijas, o visuomenę aktyviai informuodami apie finansinių nusikaltimų tendencijas.

Naujienos

Visos naujienos
NaujienosSukčiavimo prevencija

Sukčiai vasarą atostogų „neina“ – išlikti budriems skatins edukacinis testas

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras ir Lietuvos banko Finansinio raštingumo centras interaktyviu edukaciniu testu gyventojams primena, kad sukčiai neatostogauja net vasarą. Dvylika testo klausimų padės prisiminti dažniausius sukčiavimo būdus ir jų požymius, o geriausiai testą išsprendusieji laimės Lietuvos banko Finansinio raštingumo centro iniciatyva sukurtą strateginį stalo žaidimą „Sukčių voratinklis“.

Sužinoti daugiau
Naujienos

Sertifikuotų Lietuvoje pinigų plovimo prevencijos specialistų gretos didėja iki 300

Pirmosios Lietuvos rinkai parengtos Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos kompetencijų sertifikavimo programos absolventų gretas papildė dar 93 specialistai, sėkmingai išlaikę jau ketvirtosios laidos sertifikavimo egzaminą. Kol kas vienintelės Lietuvos institucijų ir akademinės bendruomenės kurtos programos sertifikatą iš viso įgijo jau beveik 300 specialistų.

Sužinoti daugiau
NaujienosSukčiavimo prevencija

Finansiniai sukčiai apsukų nemažina: 2024 m. I ketvirtį realūs nuostoliai siekė 3,7 mln. Eur

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro parengta 2024 m. I ketvirčio sukčiavimo atvejų analizė rodo, jog pagrindinės finansinio sukčiavimo tendencijos nesikeičia. Sausio – kovo mėnesiais sukčiai kėsinosi išvilioti daugiau kaip 6,8 mln. Eur, tačiau pasiekti tikslų nepavyko – finansų įstaigos sustabdė beveik 3 mln. Eur, dar 220 tūkst. Eur pavyko sugrąžinti. Dominuojantys sukčiavimo būdai išlieka tie patys – investicinis sukčiavimas ir phishingas, kuomet duomenis bandoma išvilioti suklastotais el. laiškais ar SMS žinutėmis.

Sužinoti daugiau
EkspertamsNaujienosTendencijos

Ekspertai: geopolitinė situacija diktuoja darbotvarkę pinigų plovimo prevencijos profesionalams

Šiandien Vilniuje Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro ir Lietuvos banko konferencijoje „Neteisėti finansai: jungtinis atsakas“ („Beyond the Surface of Illicit Finance: Allied Response“) šalies ir užsienio ekspertai susitelks į sankcijų vengimo, terorizmo finansavimo bei kitas pasaulines neteisėtų finansinių srautų keliamas grėsmes ir jų užkardymo aktualijas. Renginyje dalyvauja daugiau kaip 200 pinigų plovimo prevencijos profesionalų iš viešojo ir privačiojo sektorių.

Sužinoti daugiau
NaujienosSukčiavimo prevencija

Plinta naujas sukčiavimo būdas: sukčiai ne tik paskambina, bet ir atvyksta į namus pasiimti bankų kortelių

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras šalies gyventojus perspėja apie naują sukčių taikomą metodą. „Google“, banko ar policijos ir kitų institucijų darbuotojais apsimesdami sukčiai telefonu įtikina gyventojus apie kriminaliniais tikslais naudojamas jų banko sąskaitas ar kitas jautrias paskyras, o vėliau – išvilioję ir gyvenamosios vietos adresą – atvyksta į namus pasiimti banko kortelės bei prisijungimo duomenų.

Sužinoti daugiau
Naujienos

Finansų įstaigoms – narystės Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centre galimybės

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras, telkiantis viešojo ir privataus sektoriaus ekspertus, kviečia prie Centro veiklos prisidėti finansinių technologijų (FinTech) bendroves, kredito unijas, kitas finansų įstaigas bei nacionalinės plėtros įstaigas. Naujus narius priimti numatoma palaipsniui.

Sužinoti daugiau

2 trl. €

Skaičiuojama, kad visame pasaulyje finansiniai sukčiai kasmet išvilioja apie 2 trln. eurų.