Sertifikuotų Lietuvoje pinigų plovimo prevencijos specialistų gretos didėja iki 300

Skaityti daugiau

Sertifikavimo programa

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras kartu su Mykolo Romerio universitetu (toliau – MRU) bei Lietuvos Respublikos finansų ministerija tęsia glaudžiu institucijų bendradarbiavimu sukurtą Specializuotą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos kompetencijų sertifikavimo programą (toliau – Sertifikavimo programa). 

Antrus metus skaičiuojanti, didelio susidomėjimo sulaukianti pirmoji ir kol kas vienintelė Lietuvos rinkai parengta šios srities kompetencijų Sertifikavimo programa šių metų pavasarį rengiama jau ketvirtąjį kartą.   

Sertifikavimo programos kursas finansų rinkos dalyvių darbuotojams, studentams ir asmenims, norintiems įsidarbinti šioje srityje, suteikia bazines pinigų plovimo prevencijos žinias. 

Šiemet dėstomų temų tinklelis papildytas  2 naujais moduliais: Sukčiavimo rizikos valdymas” ir Korupcijos ir pinigų plovimo santykis”. Atskleisti šias temas patikėta srities ekspertams – Luminor” Sukčiavimo rizikos valdymo skyriaus vadovui Linui Sadeckui bei Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Tyrimų koordinavimo valdybos vadovei Rūtai Kaziliūnaitei. 

Tarptautinį ir nacionalinį teisinį reglamentavimą, predikatinių nusikaltimų specifiką, pinigų plovimo metodus ir jų atpažinimą, įtartinos veiklos analizę ir raportavimą bei kitus kasdienėje veikloje svarbius aspektus apimančios teorinės ir praktinės kompetencijos padeda dalyviams greičiau įsilieti į nuolat augančią pinigų plovimo prevencijos specialistų darbo rinką. 

Dalyviams, išklausiusiems paskaitas ir išlaikiusiems baigiamąjį egzaminą, išduodamas sertifikatas (pažymėjimas). 

Programos tikslai: 

 • Tobulinti privataus ir viešojo sektorių darbuotojų kompetenciją pinigų plovimo ir teroristų finansavimo (toliau – PP/TF) prevencijos srityje;   
 • Didinti darbuotojų, turinčių tinkamas PP/TF prevencijos žinias ir kompetencijas, skaičių;   
 • Padengti Lietuvai aktualios tematikos bei teisinio reglamentavimo stoką tarptautinių sertifikatų programose;  
 • Parengti Lietuvos specifiką PP/TF prevencijos srityje suprantančius bei naujausius metodus taikančius specialistus. 

Ši programa yra skirta: 

 • Naujai ateinantiems į darbo rinką ir norintiems pradėti savo darbinę veiklą PP/TF prevencijos srityje;   
 • Ketinantiems persikvalifikuoti ir toliau savo darbinę karjerą tęsti PP/TF prevencijos srityje; 
 • Jau dirbantiems viešojo ir/ar privataus sektorių PP/TF prevencijos specialistams;  
 • Studentams, savo darbinę veiklą ketinantiems pradėti PP/TF prevencijos srityje. 

Kodėl verta rinktis sertifikavimo programą? 

Tai vienintelė Lietuvos rinkai pritaikyta Sertifikavimo programa, kurią įgyvendinant siekiama parengti mūsų šalies specifiką suprantančius, pasaulines tendencijas stebinčius ir naujausius metodus taikančius specialistus. 

Programoje dėsto kviestiniai lektoriai. Tai ilgametę patirtį pinigų plovimo prevencijos srityje turintys aukštos kvalifikacijos ekspertai – praktikai bei minėtą sritį tyrinėjantys akademikai – praktikai. Siekdami užtikrinti Sertifikavimo programos kokybę, lektoriai itin daug dėmesio skiria paskaitų turiniui, nuolat jį atnaujina, atsižvelgdami į aktualiausias rinkos tendencijas ir iššūkius. 

Mokymo metu finansų rinkos dalyvių atstovai, MRU dėstytojai, Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro bei partnerių ekspertai supažindins su pinigų plovimo prevencijos teorija, teisiniu reglamentavimu, naujausiomis šios srities tendencijomis ir rengs praktinių situacijų aptarimo sesijas. 

Dalyvaudami Sertifikavimo programoje Jūs: 

 • sužinosite, kas yra pinigų plovimas, teroristų finansavimas ir tarptautinės sankcijos; 
 • mokėsite atpažinti rizikas kylančias finansų įstaigoms pinigų plovimo ir teroristų finansavimo srityje; 
 • išmanysite pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos užtikrinimą praktikoje; 
 • žinosite pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisinį reguliavimą; 
 • suprasite „Pažink savo klientą“ (angl. Know Your Customer, KYC) ir deramo klientų vertinimo (angl. Customer Due Diligence, CDD) koncepcijas; 
 • mokėsite KYC ir CDD taikyti praktikoje; 
 •  suprasite pagrindinių finansinių nusikaltimų, sukčiavimo, kyšininkavimo, korupcijos ir kitų susijusių nusikaltimų rizikas. 

Programos trukmė: 

Programos trukmė: 10 savaičių, 56 akademinės ir 104 savarankiško darbo valandos. Programą sudaro 16 modulių. Baigiamasis egzaminas tiek kontaktinės grupės, tiek ir nuotolinės grupės dalyviams vykdomas kontaktiniu būdu Vilniuje, MRU patalpose. Paskaitos vyksta lietuvių kalba. 

Programos organizavimas:  

Siekiant didinti programos prieinamumą visoje Lietuvoje, 2024 m. kovą startuosianti  Sertifikavimo programa bus sudaryta iš 3 grupių. Dvi grupės skirtos kontaktiniam mokymui paskaitose Vilniuje, MRU patalpose. Į abi grupes bus priimta po 35 dalyvius. Užsiėmimai vyks vakarais (18:00-21:10), du kartus per savaitę, todėl tinka ir dirbantiesiems.  

Kontaktinio mokymo grupė startuos 2024 m. kovo 18 d.  

Nuotolinio mokymo grupė – 2024 m. kovo 25 d.  

Nuotolinio mokymo grupė skirta ne Vilniuje gyvenantiems ar dėl kitų svarbių priežasčių į kontaktines paskaitas negalintiems atvykti, tačiau norintiems įgyti pamatines pinigų plovimo prevencijos kompetencijas, dalyviams. Į nuotolinio mokymo grupę bus priimti 35 dalyviai. Užsiėmimai nuotolinės grupės dalyviams taip pat vyks vakarais (18:00-21:10), du kartus per savaitę. Nuotolinės paskaitos neįrašomos.  

Programos kaina: 

Privataus sektoriaus atstovams – 699 EUR 

Viešojo sektoriaus atstovams – 559 EUR 

Su visais užsiregistravusiais (tiek atrinktais, tiek nepatekusiais) dalyviais programos koordinatoriai susisieks po kovo 4 dienos. Atsilaisvinus vietai grupėje, vieta gali būti pasiūlyta ir per pirmąjį atrankos į mokymus etapą nepatekusiam asmeniui. Tokiu atveju dėl mokymų įsigijimo ir dalyvavimo susisieks mokymų organizatorius asmeniškai. 

Registracija į Sertifikavimo programos ketvirtąją laidą (2024 m. pavasario sesiją) yra pasibaigusi. 

Registracija

Šiuo metu registracija į kursus nevyksta.

Eglė Lukošienė

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro direktorė

Lukošienė yra sukaupusi ilgametę teisininkės patirtį privačiame ir viešajame sektoriuose. Pastaruosius 10 metų ji dirbo finansų rinkos priežiūros srityje centriniame šalies banke. Be kita ko, per šį laikotarpį ji sėkmingai vadovavo bei ugdė teisininkų komandas. Lyderystės kompetencijas Eglė gilino “BMI Executive Institute” vadovų verslo vadybos programoje, kurią šiemet baigė. Įvairiapusė profesinė praktika padėjo Eglei puikiai suprasti finansų paslaugų rinkos veiklos principus bei viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo poreikį bei svarbą.

Dėstoma tema: „Kas yra pinigų plovimas, pinigų plovimo prevencija, teroristų finansavimas?”

Paskaitų trukmė: 2 akad. val.

Rosvaldas Krušna

Lietuvos banko valdybos nario patarėjas, atsakingas už finansų rinkos priežiūrą

Daugiametę patirtį turintis ekonomikos ir finansų ekspertas, karjerą pradėjęs finansų audito srityje, ją tęsęs investicinių fondų valdymo srityje, prieš pradėdamas dirbti Lietuvos banke, kur buvo atsakingas už investicinių paslaugų ir bendrovių priežiūrą, o vėliau už visos finansų rinkos priežiūrą. Lietuvos banko inovacijų komiteto narys ir lektorius.

Dėstoma tema: „Finansiniai produktai“

Paskaitų trukmė: 2 akad.val.

Marius Laurinaitis

MRU studijų programos Teisė ir FinTech vadovas

Karjerą pradėjęs Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje, Pinigų plovimo prevencijos skyriuje, ją tęsė Mykolo Romerio universitete (MRU) kuruodamas studijų dalykus el. mokėjimų, tarptautinių mokėjimų ir informacinių technologijų teisės srityje. Apginta disertacija elektroninių pinigų teisinio reguliavimo tema. Sukaupta ilgametė patirtis vedant specializuotus mokymus  el. mokėjimų, identifikavimo el. erdvėje, asmens duomenų apsaugos finansų sektoriuje tema. Naujos studijų programos MRU – Teisė ir FinTech vadovas.

Dėstomos temos: „Tarptautinės organizacijos“, „Lietuvos teisinė bazė, geroji praktika, naujausios tendencijos“

Paskaitų trukmė: 4 akad. val.

Povilas Randis

Adamano Consulting Partneris

Povilas yra „Adamano Consulting“ Partneris dirbantis su tarptautiniams ir vietiniams atitikties, rizikos, finansinių įstaigų licensijavimo ir klimato kaitos ir tvarumo projektais. Prieš prisijungdamas prie Adamano, Povilas 4 metus vadovavo „Ernst & Young Lietuva“ rizikos ir atitikties departamentui, 2 metus savo patirtį kaupė tarptautinėje vadybos konsultavimo įmonėje „Capgemini“ Nyderlanduose su strateginiais klientų atitikties projektais. Povilas yra ACAMS, CFE, ICA, PMP, CIPPE sertifikuotas specialistas ir sertifikuotas auditorius.

Dėstoma tema: „Rizikos kontrolės procesas finansinėje institucijoje”

Paskaitų trukmė: 4 akad. val.

Miroslaw Grabowski

Sankcijų srities ekspertas

Įgijęs Europos Sąjungos teisės ir valdymo dvigubą magistro laipsnį, prieš penkerius metus pradėjo dirbti atitikties srityje vienoje didžiausioje šalies finansų įstaigoje, kur kuravo pinigų plovimo prevencijos, sankcijų bei bendrosios atitikties metodologijos klausimus. Vėliau darbus tęsė Sankcijų atitikties vadovo pozicijoje. Miroslaw yra sertifikuotas Tarptautinės Atitikties asociacijos (ICA) narys.

Dėstoma tema: „Ribojamosios priemonės (sankcijos)”

Paskaitų trukmė: 4 akad. val.

Vito Armonavičius

Finansinių nusikaltimų specialistas

Vito Armonavicius yra sertifikuotas pinigų plovimo prevencijos specialistas sukaupęs daugiau nei 11 metų patirtį finansinių nusikaltimų ir finansinės žvalgybos srityse dirbant Jungtinėje Karalystėje, JAV ir Lietuvoje. V.Armonavicius taip pat yra Jungtinės Karalystės karališkojo jungtinio gynybos studijų instituto (RUSI) finansinių nusikaltimų ir saugumo studijų centro (CFCS) asocijuotas narys.

Dėstoma tema: „Įžanga į terorizmą ir teroristų finansavimą”

Paskaitų trukmė: 2 akad. val.

Linas Sadeckas

Luminor Baltijos šalių Sukčiavimo rizikos valdymo skyriaus vadovas 

Linas Sadeckas yra patyręs kovos su sukčiavimu, pinigų plovimu, atitikties specialistas, sukaupęs virš 10 metų patirtį dirbant teisės ir bankų srityse, kuriose daugiausia dėmesio skyrė kovai su finansiniais nusikaltimais bei nusikaltimais nuosavybei. Linas yra įgijęs teisės magistro laipsnį Vilniaus universitete bei yra sertifikuotas sukčiavimo prevencijos ekspertas tarptautinės organizacijos ACFE. Linas taip pat yra Lietuvos bankų asociacijos Finansinių nusikaltimų prevencijos komiteto narys. 

Dėstoma tema: Sukčiavimo rizikos valdymas” 

Paskaitų trukmė: 4 akad. val.  

Rūta Kaziliūnaitė

STT Tyrimų koordinavimo valdybos viršininkė

Ilgametę patirtį sukaupusi ekspertė, atsakinga už STT atliekamų tyrimų stebėseną ir koordinavimą, informacijos mainus, bendrus tyrimus ir kitokį bendradarbiavimą tiek STT viduje, tiek ir su išorės bei tarptautiniais partneriais, įskaitant užsienio pareigūnų papirkimo tarptautiniuose verslo sandoriuose (angl. foreign bribery) srityje. 

 Dėstoma tema: Korupcijos ir pinigų plovimo santykis” 

 Paskaitų trukmė: 2 akad. val.  

 

Greta Barkauskienė

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro ekspertė

Greta Barkauskienė yra aukštos kvalifikacijos finansinių nusikaltimų specialistė bei Atestuotų finansinių nusikaltimų specialistų asociacijos (CFCS) narė. Didelę patirtį ir žinias pinigų plovimo prevencijos srityje ji įgijo dirbdama Lietuvos finansinės žvalgybos padalinyje (FNTT). Gilindama ekspertines kompetencijas, ji dalyvavo įvairiose mokymo ir sertifikavimo programose, atliko sudėtingas pranešimų apie įtartinas operacijas ir sandorius analizes.

Dėstoma tema: „Pinigų plovimo tipologijos”, „Praktinė įtartinos veiklos analizė”

Paskaitų trukmė: 8 akad. val.

Alius Navickas

FNTT Specialiųjų užduočių valdybos Operaciju skyriaus viršininkas

Alius Navickas – ilgametę patirtį finansinių nusikaltimų tyrimo srityje sukaupęs Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnas, specializuojasi tiriant ir atskleidžiant nusikalstamas veikas, susijusias su mokestiniu sukčiavimu, neteisėtu praturtėjimu, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimu.

Dėstoma tema: „Finansiniai nusikaltimai”

Paskaitų trukmė: 4 akad. val.

Andrius Merkelis

Finansinių nusikaltimų prevencijos ekspertas 

Andrius Merkelis yra sertifikuotas pinigų plovimo prevencijos ekspertas, turintis daugiau nei 17 metų patirtį bankininkystės ir fintech srityse, o taip pat daug metų dirbęs teisėsaugos institucijose. A.Merkelis aktyviai dalyvavo įvairiose su finansiniais nusikaltimais ir sankcijomis susijusių iniciatyvų, o taip pat tarpinstitucinėse darbo grupėse, sprendžiančiose pinigų plovimo ir teroristų finansavimo, sankcijų įgyvendinimo bei sukčiavimo prevencijos klausimus. Jis taip pat yra UAB “Perlas Finance” nepriklausomas valdybos narys ir vienas iš UAB “Whysi” steigėjų. 

Dėstoma tema: „Deramas klientų tikrinimas (I dalis)“

Paskaitų trukmė: 4 akad. val.

Tomas Kakanauskas

UAB Whysi bendrasteigėjas ir vadovas

T. Kakanauskas yra igyjęs daugiau nei 19-os metų patirtį finansų įstaigose, kuriose sukaupė daugiau nei 10 metų patirtį santykių su klientais (tarptautinėmis įmonėmis ir finansų įstaigomis – užsienio bankais-korespondentais) srityje bei plačią patirtį PPTFP srityje. Yra sertifikuotas Advanced CAMS-Audit specialistas. 

Dėstoma tema: „Deramas klientų tikrinimas (II dalis) 

Paskaitų trukmė: 4 akad.val. 

Dainius Baršauskas

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pinigų plovimo prevencijos valdybos analizės skyriaus vyriausiasis tyrėjas

Ilgametę patirtį teisėsaugos srityje sukaupęs pareigūnas. Ekspertas visą karjerą specializavosi finansinių nusikaltimų tyrimų srityje, yra sukaupęs itin daug vertingos praktinės patirties. Nuolat tobulina kvalifikaciją specializuotuose pinigų plovimo prevencijos ir finansinių nusikaltimų tyrimų mokymuose. Šiuo metu atsakingas už kriminalinės žvalgybos ir analizės koordinavimą, taip pat teisės aktų projektų rengimą.

Dėstoma tema: Įtartinos veiklos raportavimas 

Paskaitų trukmė: 2 akad.val.

Modesta Puniškytė

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pinigų plovimo prevencijos valdybos analizės skyriaus vyriausioji tyrėja

Ekspertė, sukaupusi patirtį ir besispecializuojanti įtartinų piniginių operacijų analizėje. Informuoja finansų įstaigas bei kitus subjektus, teisėsaugos ir kitas valstybės institucijas apie jų pranešimų įtartinas ar neįprastas pinigines operacijas ir sandorius, apie pastebėtus galimo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo požymius ar šio įstatymo pažeidimus, analizės ir tyrimų rezultatus.

Dėstomos tema: Įtartinos veiklos raportavimas

Paskaitų trukmė: 2 akad.val.

Gražina Vilimienė

UAB Urbo banko Atitikties departamento direktorė

Gražina Vilimienė yra sukaupusi 15-os metų darbo patirtį draudimo ir bankų reguliavimo srityje, savo karjerą pradėjusi draudimo įmonėje kaip teisininkė, vėliau perėmė atitikties pareigūno funkcijų vykdymą. 2017 metais prisijungė prie UAB Urbo banko ir šiuo metu eina Atitikties departamento direktorės pareigas.

Dėstoma tema: „Pinigų plovimo prevencijos programa

Paskaitų trukmė: 4 akad. val.

Dr. Skirmantas Bikelis

Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto mokslininkas, monografijos „Kad nusikaltimai neapsimokėtų. Klasikiniai ir modernūs turto konfiskavimo mechanizmai“ (2014) ir studijos „Civilinio turto konfiskavimo perspektyvos Lietuvoje“ (2018) vadovas ir bendraautorius, kitų publikacijų neteisėto praturtėjimo kontrolės klausimais autorius 

Dėstoma tema:Turto legalizavimo (pinigų plovimo) kriminalizavimas 

Paskaitų trukmė: 2 akad.val.  

Agnė Duksienė

AB „Šiaulių banko“ valdybos narė, Teisės, atitikties ir prevencijos tarnybos vadovė

Agnė Duksienė yra sukaupusi daugiau nei 16 metų patirtį finansų įstaigų veikloje, kur nuolat augino savo kompetencijas įvairiose reguliacinėse srityse bei vadovavo teisės ir atitikties komandoms. Yra Lietuvos Bankų asociacijos Atitikties komiteto narė bei ICA sertifikuota pinigų plovimo prevencijos ekspertė (Dip in AML), aktyviai dalyvaujanti ir Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro veikloje. Šiuo metu yra AB „Šiaulių bankas“ valdybos narė bei Vyriausioji atitikties pareigūnė, vadovaujanti Teisės, atitikties ir prevencijos tarnybai.

Dėstoma tema: „Atitikties kultūra“

Paskaitų trukmė: 2 akad. val.

6100

Mokymuose dalyvavusių asmenų

700

Juridiniai asmenys, kurių atstovai dalyvavo Centro mokymuose

4,5/5

Vidutinis balas, kuriuo dalyviai įvertina mokymų kokybę.