Naujoji Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro vadovė pradeda darbą

Skaityti daugiau

Sertifikavimo programa

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras kartu su Mykolo Romerio universitetu (toliau – MRU) bei Lietuvos Respublikos finansų ministerija organizuoja glaudžiu institucijų bendradarbiavimu sukurtą Specializuotą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos kompetencijų sertifikavimo programą (toliau – Sertifikavimo programa).

2022 m. rudenį sėkmingai startavusi ir didelio susidomėjimo sulaukusi Sertifikavimo programa šių metų rugsėjį rengiama jau trečiąjį kartą. Nuolat tobulinamas Sertifikavimo programos kursas finansų rinkos dalyvių darbuotojams, studentams ir asmenims, norintiems įsidarbinti šioje srityje, suteikia bazines pinigų plovimo prevencijos žinias.

Tarptautinį ir nacionalinį teisinį reglamentavimą, predikatinių nusikaltimų specifiką, pinigų plovimo metodus ir jų atpažinimą, įtartinos veiklos analizę ir raportavimą bei kitus kasdienėje veikloje svarbius aspektus apimančios teorinės ir praktinės kompetencijos padeda dalyviams greičiau įsilieti į nuolat augančią pinigų plovimo prevencijos specialistų darbo rinką.

Dalyviams, išklausiusiems paskaitas ir išlaikiusiems baigiamąjį egzaminą, išduodamas sertifikatas (pažymėjimas).

Programos tikslai:

 • Tobulinti privataus ir viešojo sektorių darbuotojų kompetenciją pinigų plovimo ir teroristų finansavimo (toliau – PP/TF) prevencijos srityje;
 • Didinti darbuotojų, turinčių tinkamas PP/TF prevencijos žinias ir kompetencijas, skaičių;
 • Padengti Lietuvai aktualios tematikos bei teisinio reglamentavimo stoką tarptautinių sertifikatų programose;
 • Parengti Lietuvos specifiką PP/TF prevencijos srityje suprantančius bei naujausius metodus taikančius specialistus.

Ši programa yra skirta:

 • Naujai ateinantiems į darbo rinką ir norintiems pradėti savo darbinę veiklą PP/TF prevencijos srityje;
 • Ketinantiems persikvalifikuoti ir toliau savo darbinę karjerą tęsti PP/TF prevencijos srityje;
 • Jau dirbantiems viešojo ir/ar privataus sektorių PP/TF prevencijos specialistams;
 • Studentams, savo darbinę veiklą ketinantiems pradėti PP/TF prevencijos srityje.

Kodėl verta rinktis sertifikavimo programą?

Tai vienintelė Lietuvos rinkai pritaikyta Sertifikavimo programa, kurią įgyvendinant siekiama parengti mūsų šalies specifiką suprantančius, pasaulines tendencijas stebinčius ir naujausius metodus taikančius specialistus.

Programoje dėsto kviestiniai lektoriai. Tai ilgametę patirtį pinigų plovimo prevencijos srityje turintys aukštos kvalifikacijos ekspertai – praktikai bei minėtą sritį tyrinėjantys akademikai – praktikai.

Siekdami užtikrinti Sertifikavimo programos kokybę, lektoriai itin daug dėmesio skiria paskaitų turiniui, nuolat jį atnaujina, atsižvelgdami į aktualiausias rinkos tendencijas ir iššūkius.

Per 26 paskaitas finansų rinkos dalyvių atstovai, MRU dėstytojai, Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro bei partnerių ekspertai supažindins su pinigų plovimo prevencijos teorija, teisiniu reglamentavimu, naujausiomis šios srities tendencijomis ir rengs praktinių situacijų aptarimo sesijas.

Dalyvaudami Sertifikavimo programoje Jūs:

 • sužinosite, kas yra pinigų plovimas, teroristų finansavimas ir tarptautinės sankcijos;
 • mokėsite atpažinti rizikas kylančias finansų įstaigoms pinigų plovimo ir teroristų finansavimo srityje;
 • išmanysite pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos užtikrinimą praktikoje;
 • žinosite pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisinį reguliavimą;
 • suprasite „Pažink savo klientą“ (angl. Know Your Customer, KYC) ir deramo klientų vertinimo (angl. Customer Due Diligence, CDD) koncepcijas;
 • mokėsite KYC ir CDD taikyti praktikoje;
 •  suprasite pagrindinių finansinių nusikaltimų, sukčiavimo, kyšininkavimo, korupcijos ir kitų susijusių nusikaltimų rizikas.

Programos trukmė:

Programos trukmė: 10 savaičių, 54 akademinės ir 104 savarankiško darbo valandos. Programą sudaro 14 modulių. Baigiamasis egzaminas vykdomas kontaktiniu būdu Vilniuje, MRU patalpose. Paskaitos vyksta lietuvių kalba.

Programos organizavimas:

Siekiant didinti programos prieinamumą visoje Lietuvoje, 2023 m. rugsėjį startavusi Sertifikavimo  programa sudaryta iš 3 grupių. Dvi grupės skirtos kontaktiniam mokymui paskaitose Vilniuje, MRU patalpose. Į abi grupes bus priimta po 35 dalyvius. Užsiėmimai vyksta vakarais, du kartus per savaitę, todėl tinka ir dirbantiesiems.

Kontaktinio mokymo programos kurso pradžia: 2023 m. rugsėjo 25 d.

Trečioji – pilotinė nuotolinė grupė skirta ne Vilniuje gyvenantiems ar dėl kitų svarbių priežasčių į kontaktines paskaitas negalintiems atvykti, tačiau norintiems įgyti pamatines pinigų plovimo prevencijos kompetencijas, dalyviams. Į nuotolinio mokymo grupę priimti  35 dalyviai. Užsiėmimai nuotolinės grupės dalyviams taip pat vyksta vakarais, du kartus per savaitę. Nuotolinės paskaitos neįrašomos.

Programos kaina:

Privataus sektoriaus atstovams – 699 EUR

Viešojo sektoriaus atstovams – 559 EUR

Atranka į naują Sertifikavimo programos laidą bus paskelbta 2024 m. I ketvirtį.

Registracija

Šiuo metu registracija į kursus nevyksta.

Eglė Lukošienė

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro direktorė

Lukošienė yra sukaupusi ilgametę teisininkės patirtį privačiame ir viešajame sektoriuose. Pastaruosius 10 metų ji dirbo finansų rinkos priežiūros srityje centriniame šalies banke. Be kita ko, per šį laikotarpį ji sėkmingai vadovavo bei ugdė teisininkų komandas. Lyderystės kompetencijas Eglė gilino “BMI Executive Institute” vadovų verslo vadybos programoje, kurią šiemet baigė. Įvairiapusė profesinė praktika padėjo Eglei puikiai suprasti finansų paslaugų rinkos veiklos principus bei viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo poreikį bei svarbą.

Dėstoma tema: „Kas yra pinigų plovimas, pinigų plovimo prevencija, teroristų finansavimas?”

Paskaitų trukmė: 2 akad. val.

Rosvaldas Krušna

Lietuvos banko valdybos nario patarėjas, atsakingas už finansų rinkos priežiūrą

Daugiametę patirtį turintis ekonomikos ir finansų ekspertas, karjerą pradėjęs finansų audito srityje, ją tęsęs investicinių fondų valdymo srityje, prieš pradėdamas dirbti Lietuvos banke, kur buvo atsakingas už investicinių paslaugų ir bendrovių priežiūrą, o vėliau už visos finansų rinkos priežiūrą. Lietuvos banko inovacijų komiteto narys ir lektorius.

Dėstoma tema: „Finansiniai produktai“

Paskaitų trukmė: 2 akad.val.

Marius Laurinaitis

MRU studijų programos Teisė ir FinTech vadovas

Karjerą pradėjęs Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje, Pinigų plovimo prevencijos skyriuje, ją tęsė Mykolo Romerio universitete (MRU) kuruodamas studijų dalykus el. mokėjimų, tarptautinių mokėjimų ir informacinių technologijų teisės srityje. Apginta disertacija elektroninių pinigų teisinio reguliavimo tema. Sukaupta ilgametė patirtis vedant specializuotus mokymus  el. mokėjimų, identifikavimo el. erdvėje, asmens duomenų apsaugos finansų sektoriuje tema. Naujos studijų programos MRU – Teisė ir FinTech vadovas.

Dėstomos temos: „Tarptautinės organizacijos“, „Lietuvos teisinė bazė, geroji praktika, naujausios tendencijos“

Paskaitų trukmė: 8 akad. val.

Povilas Randis

Vyresnysis darbo grupės vadovas

Povilas yra vyr. darbo grupės vadovas „Ernst & Young Lietuva“ vadovaujantis tarptautiniams ir vietiniams atitikties ir klimato kaitos ir tvarumo projektams. Prieš prisijungdamas prie EY, Povilas dvejus metus dirbo vyresniuoju konsultantu tarptautinėje vadybos konsultavimo įmonėje „Capgemini“ Nyderlanduose su strateginiais klientų atitikties projektais. Povilas yra ACAMS, CFE, ICA, PMP, CIPPE sertifikuotas specialistas ir sertifikuotas auditorius.

Dėstoma tema: „Rizikos kontrolės procesas finansinėje institucijoje”

Paskaitų trukmė: 4 akad. val.

Miroslaw Grabowski

Sankcijų srities ekspertas

Įgijęs Europos Sąjungos teisės ir valdymo dvigubą magistro laipsnį, prieš penkerius metus pradėjo dirbti atitikties srityje vienoje didžiausioje šalies finansų įstaigoje, kur kuravo pinigų plovimo prevencijos, sankcijų bei bendrosios atitikties metodologijos klausimus. Vėliau darbus tęsė Sankcijų atitikties vadovo pozicijoje. Miroslaw yra sertifikuotas Tarptautinės Atitikties asociacijos (ICA) narys.

Dėstoma tema: „Ribojamosios priemonės”

Paskaitų trukmė: 4 akad. val.

Vito Armonavičius

Finansinių nusikaltimų specialistas

Vito Armonavicius yra sertifikuotas pinigų plovimo prevencijos specialistas sukaupęs daugiau nei 11 metų patirtį finansinių nusikaltimų ir finansinės žvalgybos srityse dirbant Jungtinėje Karalystėje, JAV ir Lietuvoje. V.Armonavicius taip pat yra Jungtinės Karalystės karališkojo jungtinio gynybos studijų instituto (RUSI) finansinių nusikaltimų ir saugumo studijų centro (CFCS) asocijuotas narys.

Dėstoma tema: „Teroristų finansavimas ir prevencija”

Paskaitų trukmė: 2 akad. val.

Jaunius Mindaugas Rastenis

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro ekspertas

J. Rastenis patirtį pinigų plovimo prevencijos srityje sukaupė skirtinguose finansų sektoriuose. Įgyta patirtis leidžia efektyviai dirbti su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija susijusiais iššūkiais. J. Rastenis yra Jungtinio Karališkojo tarnybų instituto (RUSI) Sankcijų ir neteisėto finansavimo stebėjimo ir analizės grupės (SIFMANet)  narys ir sertifikuotas Tarptautinės atitikties asociacijos (ICA) specialistas.

Dėstoma tema: „Pinigų plovimo metodai (I dalis)”, „Praktinė įtartinos veiklos analizė”

Paskaitų trukmė: 6 akad. val.

Deivydas Razminas

Vyresnysis konsultantas Transcendent Group Baltics rizikos ir atitikties departamente

Visą savo karjerą praleido pinigų plovimo prevencijos srityje. Kaupdamas patirtį skirtinguose šios srities sektoriuose, išsiugdė gebėjimus, kurių reikia greitai numatyti ir identifikuoti tiek tradicines, tiek modernias grėsmes, susijusias su sukčiavimu bei pinigų plovimu.

Dėstoma tema: „Pinigų plovimo metodai (II dalis)”

Paskaitų trukmė: 4 akad. val.

Andrius Merkelis

Fintech Hub LT asociacijos valdybos narys

Andrius Merkelis yra daugiau nei 50 Lietuvos fintech įmonių vienijančios asociacijos „Fintech Hub LT“ pinigų plovimo prevencijos (AML) darbo grupės vadovas ir asociacijos valdybos narys.  A. Merkelis yra ACAMS sertifikuotas specialistas, aktyviai dalyvauja su AML susijusių iniciatyvų ir tarpinstitucinėse darbo grupėse, kurios sprendžia AML/ CTF ir sukčiavimo prevencijos klausimus.

Dėstoma tema: „Pažink savo klientą principas (I dalis)“

Paskaitų trukmė: 4 akad. val.

Tomas Kakanauskas

UAB Whysi bendrasteigėjas ir vadovas, atitikties pareigūnas LTL kredito unijoje 

T. Kakanauskas yra igyjęs daugiau nei 17-os metų patirtį finansų įstaigose, kuriose sukaupė daugiau nei 10 metų patirtį santykių su klientais (tarptautinėmis įmonėmis ir finansų įstaigomis – užsienio bankais-korespondentais) srityje bei plačią patirtį PPTFP srityje. Yra sertifikuotas Advanced CAMS-Audit specialistas. 

Dėstoma tema: „Pažink savo klientą principas (II dalis) 

Paskaitų trukmė: 4 akad.val. 

Dainius Baršauskas

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pinigų plovimo prevencijos valdybos analizės skyriaus vyriausiasis tyrėjas

Ilgametę patirtį teisėsaugos srityje sukaupęs pareigūnas. Ekspertas visą karjerą specializavosi finansinių nusikaltimų tyrimų srityje, yra sukaupęs itin daug vertingos praktinės patirties. Nuolat tobulina kvalifikaciją specializuotuose pinigų plovimo prevencijos ir finansinių nusikaltimų tyrimų mokymuose. Šiuo metu atsakingas už kriminalinės žvalgybos ir analizės koordinavimą, taip pat teisės aktų projektų rengimą.

Dėstoma tema: Įtartinos veiklos raportavimas 

Paskaitų trukmė: 2 akad.val.

Modesta Puniškytė

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pinigų plovimo prevencijos valdybos analizės skyriaus vyriausioji tyrėja

Ekspertė, sukaupusi patirtį ir besispecializuojanti įtartinų piniginių operacijų analizėje. Informuoja finansų įstaigas bei kitus subjektus, teisėsaugos ir kitas valstybės institucijas apie jų pranešimų įtartinas ar neįprastas pinigines operacijas ir sandorius, apie pastebėtus galimo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo požymius ar šio įstatymo pažeidimus, analizės ir tyrimų rezultatus.

Dėstomos tema: Įtartinos veiklos raportavimas

Paskaitų trukmė: 2 akad.val.

Gražina Vilimienė

UAB Medicinos banko Atitikties departamento direktorė

Gražina Vilimienė yra sukaupusi 15-os metų darbo patirtį draudimo ir bankų reguliavimo srityje, savo karjerą pradėjusi draudimo įmonėje kaip teisininkė, vėliau perėmė atitikties pareigūno funkcijų vykdymą. 2017 metais prisijungė prie UAB Medicinos banko ir šiuo metu eina Atitikties departamento direktorės pareigas.

Dėstoma tema: „Pinigų plovimo prevencijos programa

Paskaitų trukmė: 4 akad. val.

Dr. Skirmantas Bikelis

Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto mokslininkas, monografijos „Kad nusikaltimai neapsimokėtų. Klasikiniai ir modernūs turto konfiskavimo mechanizmai“ (2014) ir studijos „Civilinio turto konfiskavimo perspektyvos Lietuvoje“ (2018) vadovas ir bendraautorius, kitų publikacijų neteisėto praturtėjimo kontrolės klausimais autorius 

Dėstoma tema: „Predikatiniai nusikaltimai – pinigų plovimo kriminalizavimas, nusikaltimai susiję su pinigų plovimu“ 

Paskaitų trukmė: 4 akad.val.  

Simona Balčiūnaitė

SEB Baltijos šalių atitikties vadovė

Simona Balčiūnaitė yra sukaupusi 15-os metų darbo patirtį bankų ir finansų rinkų reguliavimo srityje. Karjerą pradėjo Vertybinių popierių komisijoje, vėliau dirbo Lietuvos banke, stažavosi Europos Komisijoje ir Jungtinių Tautų Organizacijoje. 2016 metais prisijungė prie SEB banko Atitikties komandos, šiuo metu vadovauja Atitikties departamentui Lietuvoje ir Baltijos šalyse.

Dėstoma tema: „Atitikties kultūra “

Paskaitų trukmė: 2 akad. val.

Andrius Dargevičius

Technologijų plėtros grupės koordinatorius

A. Dargevičius yra sukaupęs daugiau nei 10 metų atitikties valdymo patirtį dirbant Baltijos šalių bankuose. Ekspertinės sritys – finansiniai nusikaltimai, technologijos ir duomenų analitika. Andrius yra pasaulinės su finansiniais nusikaltimais kovojančių profesionalų organizacijos ACAMS sertifikuotas specialistas.

Dėstoma tema: „Praktinė įtartinos veiklos analizė”

Paskaitų trukmė: 2 akad.val.

2 trl. €

Skaičiuojama, kad visame pasaulyje finansiniai sukčiai kasmet išvilioja apie 2 trln. eurų.

4 500

Centro mokymuose jau dalyvavo daugiau nei 4 500 Lietuvos finansų rinkos dalyvių.

4,5/5

Vidutinis balas, kuriuo dalyviai įvertina mokymų kokybę.