Sertifikuotų Lietuvoje pinigų plovimo prevencijos specialistų gretos didėja iki 300

Skaityti daugiau

Mūsų tikslai

Edukuoti

Savo kasdiene veikla šviečiame Lietuvos visuomenę apie finansinių nusikaltimų pobūdį, jų keliamas rizikas ir neigiamą poveikį valstybei.

Analizuoti

Aktyviai analizuojame pinigų plovimo tipologijas, keičiamės informacija su finansų rinkos dalyviais, taip identifikuodami ir valdydami rizikas.

Pagalba verslui

Dalydamiesi žiniomis ir rengdami mokymus didiname finansų sektoriaus darbuotojų kompetencijas ir pasiruošimo grėsmėms lygį.

Mokymai

Viešojo ir privačiojo sektorių darbuotojus reguliariai kviečiame į mokymus, kuriuose aptariame finansinio sukčiavimo problemas ir kovos su jomis būdus.

Skaidrumas

Stiprindami viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimą kuriame tvaresnius, skaidresnius, pasitikėjimu grįstus santykius.

2 trl. €

Skaičiuojama, kad visame pasaulyje finansiniai sukčiai kasmet išvilioja apie 2 trln. eurų.