Sertifikuotų Lietuvoje pinigų plovimo prevencijos specialistų gretos didėja iki 300

Skaityti daugiau

Apie Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centrą

Apie mus

2021 m. gegužės 17 d. veiklą pradėjęs VšĮ Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras yra pirmoji Europoje viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė, veikianti kaip atskira institucija. Sutelkdami teisėsaugos, priežiūros ir kitų valstybės institucijų bei privačiojo sektoriaus atstovų patirtis, žinias ir kompetencijas kuriame saugesnę Lietuvos finansų sistemą.

Centro komandą sudaro septyni darbuotojai, centras koordinuoja darbo grupes, kurios inicijuoja ir skatina viešojo ir privačiojo sektorių tarpusavio bendradarbiavimą. Atstovaujame tiek privačiojo, tiek viešojo sektorių interesams, vienijame įvairias organizacijas. Keliame sau reikalavimą, kad kiekvienas mūsų darbas būtų išmatuotas ir pagrįstas, neštų ir kurtų pridėtinę vertę visuomenei, valstybei, joje veikiantiems rinkos dalyviams ir finansinių nusikaltimų prevencijos ekspertams–profesionalams.

Strateginės veiklos kryptys

Partnerystė

Efektyvi finansinio sukčiavimo prevencija įmanoma tik jeigu savo patirtimis bei žiniomis aktyviai dalysis tiek valstybinės, tiek privačios institucijos. Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras ne tik užtikrina sklandų jau esamų partnerių bendradarbiavimą, bet ir siekia plėsti jų skaičių.

Švietimas/Edukacija

Atsparios finansų sistemos esminė dedamoji – informuota bei išsilavinusi visuomenė. Prie jos kūrimo prisidedame gilindami viešojo ir privačiojo sektorių specialistų žinias kompetencijas, o visuomenę aktyviai informuodami apie finansinių nusikaltimų tendencijas.

Inovacijos

Finansiniai nusikaltimai tampa sudėtingesni, o finansiniai sukčiai – vis labiau įgudę, tad ir kovai su jais būtini inovatyvūs sprendimai. Analizes ir tyrimus Centras atlieka pasitelkdamas pažangiausias technologines priemones bei aktyviai kurdamas ir administruodamas viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimo ir dalijimosi informacija platformą.

Pažanga

Aktyviai analizuojame pinigų plovimo tipologijas, statistiką, keičiamės informacija su finansų rinkos dalyviais, taip identifikuodami ir valdydami rizikas.

Ekspertų pagalba nustatant ir valdant rizikas

Finansinių nusikaltimų keliamas grėsmes neutralizuoti galime tik veikdami kartu, todėl aktyviai dirbame su valstybinėmis bei teisėsaugos institucijomis. Tai padeda patikimiau įvertinti potencialias rizikas bei tinkamai į jas reaguoti.

Keitimasis informacija su rinkos dalyviais

Efektyvi finansinio sukčiavimo prevencija įmanoma tik jeigu savo patirtimis bei žiniomis aktyviai dalysis tiek valstybinės, tiek privačios institucijos. Centras ne tik užtikrina sklandų jau esamų partnerių bendradarbiavimą, bet ir siekia plėsti jų skaičių.

Mokymai ir renginiai

Atsparios finansų sistemos esminė dedamoji – informuota bei išsilavinusi visuomenė. Prie jos kūrimo prisidedame gilindami viešojo ir privačiojo sektorių specialistų žinias kompetencijas, o visuomenę aktyviai informuodami apie finansinių nusikaltimų tendencijas.

Mūsų tikslai

Edukuoti

Savo kasdiene veikla šviečiame Lietuvos visuomenę apie finansinių nusikaltimų pobūdį, jų keliamas rizikas ir neigiamą poveikį valstybei.

Analizuoti

Aktyviai analizuojame pinigų plovimo tipologijas, keičiamės informacija su finansų rinkos dalyviais, taip identifikuodami ir valdydami rizikas.

Pagalba verslui

Dalydamiesi žiniomis ir rengdami mokymus didiname finansų sektoriaus darbuotojų kompetencijas ir pasiruošimo grėsmėms lygį.

Mokymai

Viešojo ir privačiojo sektorių darbuotojus reguliariai kviečiame į mokymus, kuriuose aptariame finansinio sukčiavimo problemas ir kovos su jomis būdus.

Skaidrumas

Stiprindami viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimą kuriame tvaresnius, skaidresnius, pasitikėjimu grįstus santykius.

Komanda

Direktorė

Eglė Lukošienė

Direktorė

Eglė Lukošienė

E. Lukošienė yra sukaupusi ilgametę teisininkės patirtį privačiame ir viešajame sektoriuose. Pastaruosius 10 metų ji dirbo finansų rinkos priežiūros srityje centriniame šalies banke. Be kita ko, per šį laikotarpį ji sėkmingai vadovavo bei ugdė teisininkų komandas. Lyderystės kompetencijas Eglė gilino “BMI Executive Institute” vadovų verslo vadybos programoje, kurią šiemet baigė. Įvairiapusė profesinė praktika padėjo Eglei puikiai suprasti finansų paslaugų rinkos veiklos principus bei viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo poreikį bei svarbą.

Ekspertė

Greta Barkauskienė

Ekspertė

Greta Barkauskienė

Greta Barkauskienė yra aukštos kvalifikacijos finansinių nusikaltimų specialistė bei Atestuotų finansinių nusikaltimų specialistų asociacijos (CFCS) narė. Didelę patirtį ir žinias pinigų plovimo prevencijos srityje ji įgijo dirbdama Lietuvos finansinės žvalgybos padalinyje (FNTT). Gilindama ekspertines kompetencijas, ji dalyvavo įvairiose mokymo ir sertifikavimo programose, atliko sudėtingas pranešimų apie įtartinas operacijas ir sandorius analizes. Greta yra įgijusi teisinį ir ekonominį išsilavinimą, gilina kompetenciją kripto valiutų tyrimų ir atitikties srityje, todėl geba pateikti visapusišką požiūrį į pinigų plovimo prevenciją bei privataus ir viešojo sektorių bendradarbiavimo poreikį.

Komunikacijos vadovė

Julija Balsė

Komunikacijos vadovė

Julija Balsė

J. Balsė visą savo karjerą kaupė patirtį komunikacijos srityje. Per 15 metų dirbdama skirtingose valstybės bei privataus sektoriaus organizacijose Julija įgijo plačią viešųjų ryšių, santykių su žiniasklaida, reputacijos valdymo, strateginio ir taktinio planavimo, tarptautinės komunikacijos patirtį. Ji taip pat aktyviai lavino teksto rašymo įgūdžius.

Bendrųjų reikalų specialistė

Indrė Skiauterytė

Bendrųjų reikalų specialistė

Indrė Skiauterytė

I. Skiauterytė nuo karjeros pradžios specializavosi viešųjų pirkimų srityje, įgijo viešųjų pirkimų teisės magistro laipsnį. Pastaruosius 5 metus ji dirbo tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose – skirtinga veiklos specifika padėjo Indrei įgyti įvairiapusės viešųjų pirkimų proceso administravimo patirties. Be kita ko, Indrė taip pat ugdė administravimo bei apskaitos priežiūros kompetencijas.

Teisėkūros iniciatyvų ir metodikos grupės koordinatorė

Greta Genelienė

Teisėkūros iniciatyvų ir metodikos grupės koordinatorė

Greta Genelienė

G. Genelienė visą savo karjerą dirbo teisininke skirtingose institucijose ir yra sukaupusi didelę patirtį teisėkūros srityje. Ši patirtis leido ne tik suprasti teisėkūros procesus, tačiau ir išsiugdyti gebėjimą kūrybiškai ir kritiškai mąstyti bei įvertinti galimų pokyčių teisines ir ekonomines pasekmes. G. Genelienė yra sukaupusi tarpdisciplinines žinias teisės ir ekonomikos mokslų srityse ir jai yra suteiktas ekonomikos mokslo krypties daktaro laipsnis.

Akreditavimo, mokymų ir renginių grupės koordinatorė

Rima Narkevičienė

Akreditavimo, mokymų ir renginių grupės koordinatorė

Rima Narkevičienė

R. Narkevičienė yra sukaupusi ilgametę patirtį teisėsaugos pareigūnų mokymo srityje. Jos įgūdžiai ir kompetencija buvo įgyta rengiant mokymų programas, bendradarbiaujant su viešojo ir privataus sektoriaus atstovais. R. Narkevičienė taip pat organizavo mokymus teisėsaugos pareigūnams Lietuvoje bei Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūroje (CEPOL).

Sukčiavimo prevencijos darbo grupės koordinatorė

Živilė Kielienė

Sukčiavimo prevencijos darbo grupės koordinatorė

Živilė Kielienė

Živilė Kielienė yra patyrusi, aukštos kvalifikacijos finansinių nusikaltimų tyrimo specialistė, sukaupusi daugiau kaip 15 metų patirtį teisėsaugos institucijose. Žinias finansinių nusikaltimų tyrimo ir pinigų plovimo prevencijos srityje įgijo dirbdama Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ikiteisminio tyrimo padalinyje, Kriminalinės žvalgybos, Pinigų plovimo ir prevencijos valdybos Analizės ir Priežiūros skyriuose.

Augindama savo kompetenciją, nuolat kėlė kvalifikaciją mokymuose, gilino žinias tarptautiniuose projektuose, darbo grupėse. Živilė per savo karjerą atliko didelės apimties patikrinimus, duomenų analizes, turi patirties atliekant sudėtingų tyrimus. Živilės žinios ir patirtis leidžia efektyviai kovoti su pinigų plovimu, sukčiavimu ir kitais finansiniais nusikaltimais, užtikrinant teisinės sistemos vientisumą ir saugumą.

Nuolat tobulėdama pinigų plovimo prevencijos srityje, Živilė geba pateikti visapusišką požiūrį į sukčiavimo bei pinigų plovimo prevenciją, supranta ir vertina privataus ir viešojo sektorių bendradarbiavimo poreikį.

Apžvalgos ir ataskaitos

2024 m. I ketv. sukčiavimo atvejų analizė

2024 m. I ketvirčio sukčiavimo atvejų analizė

SIFMANet 2024 rekomendacijos kuriant veiksmingas sankcijas

SIFMANet 2024 rekomendacijos kuriant veiksmingas sankcijas

ES ir JT tarptautinių sankcijų įgyvendinimo gairės

Europos Sąjungos ir Jungtinių Tautų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo gairės

2021 m. Sukčiavimo atvejų ataskaita

Parengėme 2021 m. Sukčiavimo atvejų statistinę analizę, padėsiančią finansų rinkos atstovams kryptingiau taikyti sukčiavimo prevenciją. Atliktoje analizėje atskleidžiamos pažeidžiamiausios visuomenės amžiaus grupės bei detaliai pateikiama, kokiais būdais finansiniai sukčiai praėjusiais metais padarė daugiausiai žalos.

2 trl. €

Skaičiuojama, kad visame pasaulyje finansiniai sukčiai kasmet išvilioja apie 2 trln. eurų.