Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro vadovo pareigas laikinai eis E. Mamedov

Skaityti daugiau

Apie Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centrą

Apie mus

2021 m. gegužės 17 d. veiklą pradėjęs VšĮ Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras yra pirmoji Europoje viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė, veikianti kaip atskira institucija. Sutelkdami teisėsaugos, priežiūros ir kitų valstybės institucijų bei privačiojo sektoriaus atstovų patirtis, žinias ir kompetencijas kuriame saugesnę Lietuvos finansų sistemą.

Centro komandoje šiuo metu darbuojasi septyni specialistai, kuruojantys keturias darbo grupes, kurios organizuoja ir koordinuoja viešojo ir privačiojo sektorių tarpusavio bendradarbiavimą. Atstovaujame tiek privačiojo, tiek viešojo sektorių interesams, vienijame įvairias organizacijas. Keliame sau reikalavimą, kad kiekvienas mūsų darbas būtų išmatuotas ir pagrįstas, neštų ir kurtų pridėtinę vertę visuomenei, valstybei, joje veikiantiems rinkos dalyviams ir finansinių nusikaltimų prevencijos ekspertams–profesionalams.

Strateginės veiklos kryptys

Partnerystė

Efektyvi finansinio sukčiavimo prevencija įmanoma tik jeigu savo patirtimis bei žiniomis aktyviai dalysis tiek valstybinės, tiek privačios institucijos. Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras ne tik užtikrina sklandų jau esamų partnerių bendradarbiavimą, bet ir siekia plėsti jų skaičių.

Švietimas/Edukacija

Atsparios finansų sistemos esminė dedamoji – informuota bei išsilavinusi visuomenė. Prie jos kūrimo prisidedame gilindami viešojo ir privačiojo sektorių specialistų žinias kompetencijas, o visuomenę aktyviai informuodami apie finansinių nusikaltimų tendencijas.

Inovacijos

Finansiniai nusikaltimai tampa sudėtingesni, o finansiniai sukčiai – vis labiau įgudę, tad ir kovai su jais būtini inovatyvūs sprendimai. Analizes ir tyrimus Centras atlieka pasitelkdamas pažangiausias technologines priemones bei aktyviai kurdamas ir administruodamas viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimo ir dalijimosi informacija platformą.

Pažanga

Aktyviai analizuojame pinigų plovimo tipologijas, statistiką, keičiamės informacija su finansų rinkos dalyviais, taip identifikuodami ir valdydami rizikas.

Ekspertų pagalba nustatant ir valdant rizikas

Finansinių nusikaltimų keliamas grėsmes neutralizuoti galime tik veikdami kartu, todėl aktyviai dirbame su valstybinėmis bei teisėsaugos institucijomis. Tai padeda patikimiau įvertinti potencialias rizikas bei tinkamai į jas reaguoti.

Keitimasis informacija su rinkos dalyviais

Efektyvi finansinio sukčiavimo prevencija įmanoma tik jeigu savo patirtimis bei žiniomis aktyviai dalysis tiek valstybinės, tiek privačios institucijos. Centras ne tik užtikrina sklandų jau esamų partnerių bendradarbiavimą, bet ir siekia plėsti jų skaičių.

Mokymai ir renginiai

Atsparios finansų sistemos esminė dedamoji – informuota bei išsilavinusi visuomenė. Prie jos kūrimo prisidedame gilindami viešojo ir privačiojo sektorių specialistų žinias kompetencijas, o visuomenę aktyviai informuodami apie finansinių nusikaltimų tendencijas.

Mūsų tikslai

Edukuoti

Savo kasdiene veikla šviečiame Lietuvos visuomenę apie finansinių nusikaltimų pobūdį, jų keliamas rizikas ir neigiamą poveikį valstybei.

Analizuoti

Aktyviai analizuojame pinigų plovimo tipologijas, keičiamės informacija su finansų rinkos dalyviais, taip identifikuodami ir valdydami rizikas.

Pagalba verslui

Dalydamiesi žiniomis ir rengdami mokymus didiname finansų sektoriaus darbuotojų kompetencijas ir pasiruošimo grėsmėms lygį.

Mokymai

Viešojo ir privačiojo sektorių darbuotojus reguliariai kviečiame į mokymus, kuriuose aptariame finansinio sukčiavimo problemas ir kovos su jomis būdus.

Skaidrumas

Stiprindami viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimą kuriame tvaresnius, skaidresnius, pasitikėjimu grįstus santykius.

Komanda

Laikinai einantis direktoriaus pareigas

Elčin Mamedov

Laikinai einantis direktoriaus pareigas

Elčin Mamedov

E. Mamedov yra sukaupęs ilgametę darbo teisėsaugos institucijose patirtį. Kovodamas su rezonansiniais nusikaltimais, išsiugdė ypač aštrius strateginio mąstymo gebėjimus, padedančius objektyviai identifikuoti įtartinas finansines veiklas bei veiksmus. E. Mamedov yra diplomuotas Tarptautinės Atitikties asociacijos (ICA) specialistas.

Teisėkūros iniciatyvų ir metodikos grupės koordinatorė

Greta Genelienė

Teisėkūros iniciatyvų ir metodikos grupės koordinatorė

Greta Genelienė

G. Genelienė visą savo karjerą dirbo teisininke skirtingose institucijose ir yra sukaupusi didelę patirtį teisėkūros srityje. Ši patirtis leido ne tik suprasti teisėkūros procesus, tačiau ir išsiugdyti gebėjimą kūrybiškai ir kritiškai mąstyti bei įvertinti galimų pokyčių teisines ir ekonomines pasekmes. G. Genelienė yra sukaupusi tarpdisciplinines žinias teisės ir ekonomikos mokslų srityse ir jai yra suteiktas ekonomikos mokslo krypties daktaro laipsnis.

Technologijų plėtros grupės koordinatorius

Andrius Dargevičius

Technologijų plėtros grupės koordinatorius

Andrius Dargevičius

Didžiąją karjeros dalį praleido finansų institucijose, duomenų valdymo srityje. Įgyta patirtis išugdė analitinį mąstymą, ypatingai praverčiantį plėtojant ir identifikuojant su pinigų plovimu susijusias grėsmes bei jų vystymosi tendencijas. A. Dargervičius yra pasaulinės su finansiniais nusikaltimais kovojančių profesionalų organizacijos ACAMS sertifikuotas specialistas.

Ekspertas

Jaunius Mindaugas Rastenis

Ekspertas

Jaunius Mindaugas Rastenis

J. Rastenis patirtį pinigų plovimo prevencijos srityje sukaupė skirtinguose finansų sektoriuose. Įgyta patirtis leidžia efektyviai dirbti su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija susijusiais iššūkiais. J. Rastenis yra sertifikuotas Tarptautinės atitikties asociacijos (ICA) specialistas.

Komunikacijos vadovė

Ieva Vaitkienė

Komunikacijos vadovė

Ieva Vaitkienė

I. Vaitkienės sukaupta ilgametė tarptautinė patirtis komunikacijos srityje bei įgytos kompetencijos padeda strategiškai įvertinti efektyvaus viešinimo veiksmus bei efektyviai komunikuoti tiek su Lietuvos, tiek su tarptautiniais partneriais.

Apžvalgos ir ataskaitos

Centro veiklos koncepcija

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro koncepcija

Metinė veiklos ataskaita 2021 m.

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro Metinė veiklos ataskaita 2021 m.

2021 m. Sukčiavimo atvejų ataskaita

Parengėme 2021 m. Sukčiavimo atvejų statistinę analizę, padėsiančią finansų rinkos atstovams kryptingiau taikyti sukčiavimo prevenciją. Atliktoje analizėje atskleidžiamos pažeidžiamiausios visuomenės amžiaus grupės bei detaliai pateikiama, kokiais būdais finansiniai sukčiai praėjusiais metais padarė daugiausiai žalos.

2022 m. mokymų kalendorius

2022 m. mokymų kalendorius

2 trl. €

Skaičiuojama, kad visame pasaulyje finansiniai sukčiai kasmet išvilioja apie 2 trln. eurų.