Gyventojai rūpinasi savo lėšų saugumu: aiškiau atpažįsta finansinius sukčius

Skaityti daugiau

Vertybėmis pagrįsta narystėTapkite nariu

Bendradarbiavimu pagrįstas visapusiškas finansų rinkos dalyvių dalyvavimas centro veikloje yra pamatinė Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro veiklos nuostata – telkiame finansų rinkos dalyvius ir viešojo sektoriaus ekspertus tam, kad užtikrintume efektyvią pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, sukčiavimo atvejų prevenciją ir tinkamą tarptautinių sankcijų įgyvendinimą.

Nuo veiklos pradžios bendrai veiklai sutelkėme komercinių bankų, teisėsaugos, priežiūros ir kitų valstybės institucijų ekspertus, plečiame partnerių ratą. Esame įsitikinę, jog efektyvių rezultatų šioje srityje galime pasiekti tik tuomet, kai sudaromos galimybės visiems finansų rinkos segmentams įsitraukti į Centro veiklą.

Nuosekliai siekdami šio tikslo, žengiame dar vieną žingsnį - sudarome galimybes finansų rinkos dalyviams prisijungti prie mūsų centro veiklos. Būdami skirtingai inovatyvūs, kaupdami patirtį skirtinguose finansų rinkos segmentuose finansų rinkos dalyviai formuoja praktikas bei įgyja žinių. Dalijimasis ekspertinėmis įžvalgomis, pastebėtomis tendencijomis, (ne)pasiteisinusiais sprendimais plečia akiratį bei padeda pamatyti realesnę situaciją. O tai reiškia, kad kartu galime ieškoti tikslesnių sprendimų pinigų plovimo prevencijos tobulinimui.

Veikla Centre pagrįsta pasitikėjimo principu, todėl siekdami užtikrinti kokybišką naujų narių prisijungimą ir dalyvavimą mūsų koordinuojamose darbo grupėse, naujus narius priimsime palaipsniui. Tikimės, jog tai palengvins naujų narių nuoseklų įsitraukimą į Centro veiklas bei padės išlaikyti jau susiformavusią produktyvią dinamiką.

2 trl. €

Skaičiuojama, kad visame pasaulyje finansiniai sukčiai kasmet išvilioja apie 2 trln. eurų.