Finansų įstaigoms – narystės Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centre galimybės

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras, telkiantis viešojo ir privataus sektoriaus ekspertus, kviečia prie Centro veiklos prisidėti finansinių technologijų (FinTech) bendroves, kredito unijas, kitas finansų įstaigas bei nacionalinės plėtros įstaigas. Naujus narius priimti numatoma palaipsniui.

Visos pinigų plovimo prevencijos aktualijos
tavo el. pašte

  Užsisakydami naujienlaiškį, Jūs sutinkate su asmens duomenų tvarkymu. Daugiau informacijos mūsų Privatumo politikoje.

  Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras, telkiantis viešojo ir privataus sektoriaus ekspertus, kviečia prie Centro veiklos prisidėti finansinių technologijų (FinTech) bendroves, kredito unijas, kitas finansų įstaigas bei nacionalinės plėtros įstaigas. Naujus narius priimti numatoma palaipsniui.

  „Šis žingsnis yra nuosekli mūsų veiklos plėtra. Nuo pat Centro įkūrimo, siekiame telkti viešojo ir privataus sektoriaus atstovus bendradarbiavimui skirtingose pinigų plovimo prevencijos srityse, padėti megztis dialogui tarp finansų rinkos dalyvių, teisėsaugos, priežiūros institucijų. Tam, kad bendradarbiavimas būtų efektyvesnis, reikalinga skirtingų finansų rinkos segmentų įtrauktis”, – sako Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro vadovė Eglė Lukošienė.

  Centras jau telkia atstovus iš komercinių bankų, teisėsaugos ir priežiūros institucijų, dabar sudaromos galimybės dalyvauti veikloje platesniam finansų rinkos dalyvių ratui. Taip siekiama užtikrinti, jog skirtingi finansų rinkos dalyviai Centro platformoje dalintųsi savo patirtimi, leidžiančia operatyviau identifikuoti galimas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikas ir pasiruošti jų valdymui.

  Abipusės galimybės

  Prie Centro veiklos prisijungsiantys naujieji nariai galės dalyvauti Centro koordinuojamų Pinigų plovimo prevencijos, Sankcijų įgyvendinimo, Sukčiavimo prevencijos bei kitose darbo grupėse. Jie turėtų būti pasiruošę aktyviai įsitraukti – pristatyti savo patirtį, pastebėtas naujas įtariamas finansinių nusikaltimų ir pinigų plovimo tendencijas, diskusijų metu kartu su kolegomis ieškoti efektyvių užkardymo priemonių, dalyvauti edukaciniuose renginiuose stiprinant pinigų plovimo prevencijos specialistų kompetencijas.

  Pasak E. Lukošienės, dalyvavimas Centro formatuose yra tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus indėlis į saugesnės finansų sistemos kūrimą, efektyvinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, tinkamą sankcijų įgyvendinimą ir kompetencijų ugdymą.

  Tikimasi, jog galimybė su skirtingais ekspertais diskutuoti rūpimais klausimais, dalintis patirtimi ir praktika suteiks finansų rinkos dalyviams papildomų įžvalgų ir idėjų, kaip efektyvinti savo vidaus kontrolės procedūras, diegti naujus įrankius, o finansų rinkos dialogas vienoje platformoje su viešojo sektoriaus atstovais stiprins abipusį įsiklausymą, geresnį tarpusavio supratimą.

  Naujų narių priėmimas – palaipsniui

  Siekiant išlaikyti efektyvų bendradarbiavimo formatą Centro koordinuojamose darbo grupėse, naujuosius narius ketinama prijungti palaipsniui. Šio proceso metu prioritetas bus teikiamas kokybiškai ir nuosekliai integracijai, kadangi bendradarbiavimas Centro grupėse yra grįstas pasitikėjimu. Kiekvienas naujai prisijungęs finansų rinkos dalyvis galės deleguoti 1-2 atstovus į kiekvieną Centro darbo grupę.

  Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras atkreipia dėmesį, jog narystės gali siekti finansų rinkos dalyviai, kuriuos prižiūri Lietuvos bankas ir ilgiau nei 3 metus turėti Lietuvos banko išduotą licenciją arba ilgiau nei 3 metus būti įrašyti į Nacionalinių plėtros įstaigų sąrašą.

  Daugiau informacijos apie galimybes, nario įnašus, paraiškos nagrinėjimą ir pirminės užklausos formą galima rasti Centro interneto svetainėse skiltyje „Narystė”, adresu: https://amlcenter.lt/naryste/.

  6100

  Mokymuose dalyvavusių asmenų

  700

  Juridiniai asmenys, kurių atstovai dalyvavo Centro mokymuose

  4,5/5

  Vidutinis balas, kuriuo dalyviai įvertina mokymų kokybę.